piątek, 27 marca 2015

Jeżeli chodzi o wyobraźnię, to...

Wyobraźnia może pomóc i zaszkodzić.
Nie każdy potrafi jej używać. 
A tacy najczęściej chętnie dyktują
swoją wydumaną
instrukcję obsługi wyobraźni.